Hoofblad
HomeKalenderGemeenteNuusStruktureKontak

 

 

Ons Missie

As Geloofgemeenskap, beywer ons ons vir God se Koninkryk deur ons

  • Aanbidding van God

  • Groei in die geloof

  • Omgee vir mekaar

  • Uitreik na die wereld

  • en ons diens in die gemeent

Die NG Loerie gemeente is in 1938 afgestig van die Uitenhage gemeente. Loerie is gelee 40 km vanaf Port Elizabeth in die Gamtoosvallei. Ons het 180 lidmate en bedien die area tussen die Van Stadensrivier en Hankey.

Erdedienste is elke Sondagoggend om 9:00 Oktober - April en 9:30 Mei to September. (sien kalender vir meer inligting)

Kliek hier vir die volledige Blog

 


Copyright (c) NG Kerk Loerie. All rights reserved.

web@ngkerkloerie.co.za

godaddy hit counter